پتروشیمی فن آوران / امور سهام / ترکیب سرمایه گذاری سهامداران
رسانه جدید

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه ثبتی شرکت ۱۰ میلیون ریال بوده که طی یک مرحله افزایش سرمایه هم اکنون به ۹۵۰ میلیارد ریال رسیده است .

تغییرات سرمایه شرکت

(میلیون ریال )

تاریخ افزایش سرمایه سرمایه جدید محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳/۴/۲۷ ۹۵۰۰۰۰ آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
 
کد نام سهامدار تعداد سهم درصد سهم
۱ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) ۴۷۵,۶۰۲,۶۸۱ ۵۰٫۰۶
۲ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام ) ۱۵۴,۹۵۳,۰۰۰ ۱۶٫۳۱
۳ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) ۱۵۵,۴۴۳,۰۰۰ ۱۶٫۳۶
۴ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام ) ۳۲,۵۱۷,۷۲۶ ۳٫۴۲
۵ شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام ) ۲۴,۳۴۲,۴۹۵ ۲٫۵۶
۶ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا  (سهامی خاص ) ۲۳,۱۸۰,۰۹۶ ۲٫۴۴
۷ شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص ) ۱۵,۳۵۵,۳۰۳ ۱٫۶۲
۸ شرکت سرمایه گذاری سپه ۱۲,۳۸۵,۶۸۷ ۱٫۳
۹ شرکت توسعه سرمایه رفاه ۹,۴۴۹,۹۸۰ ٫۹۹
۱۰ سازمان تامین اجتماعی ۲,۲۸۴,۷۴۵ ٫۲۴
۱۱ سایر ۱۰,۷۱۷,۵۳۲ ۱٫۱۳

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+