منشور اخلاقی کارکنان شرکت پتروشیمی فن‌‌آوران

رسانه جدید
  • قانون مداری
ما صیانت از قانون و سازگار ساختن اندیشه و عمل به آن را سر لوحه کار خود قرار می‌دهیم و حرکت در مسیر قانون را تحت هر شرایط وظیفه خود می‌دانیم.
 
  • پاسخگویی
ما خدمت به جامعه و پاسخگویی را وظیفه قانونی و انسانی خود می‌دانیم تا از این راه گامی هر چند کوچک در مسیر شفاف ساز ی، آسایش و شادکامی آنان برداریم.
 
  • امانت داری
ما معتقدیم آنچه در اختیار ماست امانت الهی است بنابراین حفظ و استفاده مناسب از آنها در چارچوب انصاف و رعایت  شایسته‌سالاری بر مبنای عدالت همیشه سر لوحه کار ماست.
 
  • صرفه‌جویی

ما در راستای ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع، از طریق پرهیز از اسراف و اختیار الگوی بهینه، در برابر همه نعمت‌ها و خوبی‌ها شکرگزار خداوند بوده و تلاش می‌کنیم سهم خود را در ارتقای بهره‌وری منابع کشور و حفظ و حراست آن برای نسل‌های آینده ادا کنیم.

 
  • بهره‌وری و بهبود مستمر
بهبود مستمر و ارتقای بهره وری را سرلوحه فکر و اندیشه خود قرارداده تا از این راه در همه کوشش هاپیشرفت و کامیابی تدریجی ولی پیوسته پدید آید
 
  • کارگروهی
ما از مسئولیت خطیر خود در برابر اعتلای جامعه خویش آگاهیم و حفظ وحدت، تمسک به خرد جمعی، مشارکت همگانی در سایه تلاش بدون وقفه و هوشیاری در فضای سرشار از اعتماد را منشا ارتقاء و رشد آگاهی نسل حاضر و نسل آیتده می‌دانیم.
 
  • دانش مداری و نوآوری
همواره جهت افزایش آموخته ها، بهبود نگرش و پرورش مهارت‌های خویش می‌کوشیم و در همه زمینه‌ها خلاقیت و نوآوری را سرلوحه اندیشه و عمل خود قرار می‌دهیم.
 
  • احترام و فروتنی
تلاش می‌کنیم در برابر دیگران بخصوص همکاران و ارباب رجوع، صمیمی و فروتن بوده و با انجام وظایف و تعهدات خود، حقوق و نیازهای آنان را محترم شماریم و با احساس مسئولیت و تعهد کاری در انجام وظایف جهت تعالی و توسعه صنعت حرکت نمائیم.

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+