پتروشیمی فن آوران / پژوهش و توسعه / پروژه ها و طرح ها

پروژه ها و طرح ها

شرکت پتروشیمی فن آوران در راستای ارتقای سطح بهره وری و با التزام به اصول توسعه پایدار با محوریت صیانت از منابع انرژی تجدید ناپذیر و همگام با سیاستگذاری کلان حاکمیتی و بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست با تعریف مبنای وجودی خود: «ساختن دنیایی زیباتر و سالم تر با تولید محصولات باکیفیت در استانداردهای جهانی» همواره مهتم به بازنگری اهداف ترسیمی و استراژی های مدون خود به منظور پاسخگویی بهنگام و موثر به نیازهای بایسته کلیه ذینفعان خود بوده و در این راستا محوریت هدایت و برنامه ریزی امور را با اتکا به خود باوری و دانش تخصصی کارکنان خود، مبتنی بر پژوهش و توسعه پایه گذاری نموده است که این امر منجر به تعریف پروژه های موثر متعددی گردیده است که در دو بخش:

1- پروژه ها و طرح های جاری

2- پروژه ها و طرح های آتی

به همراه بخش پایانی که به معرفی طرح ها و مطالعات انجام شده می پردازد، معرفی می گردند.

 

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+