پروژه ها و طرح های جاری

پروژه ها و طرح های جاری

·         انجام مطالعات آزمایشگاهی توسعه کاتالیست بهینه رودیوم یدید در فرآیند تولید اسید استیک به روش مونسانتو

·         شبیه سازی، مدل سازی و مطالعه بر روی حداکثر ظرفیت قابل دسترس واحد اسید استیک

·         دست یابی به دانش فنی و انجام مطالعات آزمایشگاهی در خصوص کاتالیست تبدیل گاز پرج به متانول

·         بررسی جمع آوری آب های سطحی و پساب مجتمع

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+