پتروشیمی فن آوران / مدیریت دانش / پایگاه مقالات / طراحی مبدل خنک کننده با استفاده از المانهای نیمه هادی مبتنی براثر پلیتر

طراحی مبدل خنک کننده با استفاده از المانهای نیمه هادی مبتنی براثر پلیتر

 

 

پژوهشگران:  امین انیس، محمد شارعی، بهزاد قلی پور، داوود مختاری

 

 

چکیده مقاله: 
 

 

در این مقاله نتایج پژوهشی مربوط به طراحی و ساخت مبدل خنک کننده با استفاده از المان نیمه هادی  (Cooling Thermoelectric ) ارایه شده است. این سیستم بر اساس خنک کنندگی ترموالکتریکی مواد با اثر پلیتر(Peltier) طراحی و ساخته شده است. سیستم ساخته شده نیاز به کمپرسور ندارد و بدون نیاز به مبرد، خنک کنندگی را انجام میدهد، بنابراین علاوه بر جلوگیری از انتشار مبردهای آلاینده در محیط زیست به کاهش مصرف انرژی نیز کمک می کند. امروزه با مشکلات عدیده ای که جامعه بشری با محیط زیست دارد، پرداختن به علومی که به نحوی در جایگزینی انرژی های مضر محیط زیست مفید باشند امری مطلوب محسوب میشود. با استفاده از مجموعه ای از این مبدلها و سری کردن آنها میتوان اختالف دمای یک محفظه یا یک کابین را کاهش داد. که بیشتر در این طرح هدف، کاهش دمای محفظه کابین های سیستمهای کنترل ابزار دقیق بوده است. این سیستم ها بسیار نسبت به دما حساس بوده و افزایش دما خسارات زیادی را می تواند به سیستم وارد نموده و بعضا باعث توقف تولید می شوند. در این مبدل دمای محیط از 6.27سانتیگراد به 4.3سانتیگراد کاهش داده شد که معادل 2.24 درجه کاهش دما می باشد.
 
واژه های کلیدی: المان نیمه هادی، اثرپلیتر، سیستم خنک کننده، سیستم های کنترل ابزاردقیق، اثر سیبک(beck See)

 

گواهی مرتبط:

 

گواهی پذیرش مقاله

  

دسترسی به متن کامل:

 طراحی مبدل خنک کننده با استفاده از المانهای نیمه هادی مبتنی براثر پلیتر طراحی مبدل خنک کننده با استفاده از المانهای نیمه هادی مبتنی براثر پلیتر

  

 

 

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+