شفافیت

ما در مورد تصمیمات و فعالیت هایی که بر جامعه و محیط زیست اثر گذارند کاملا“ شفاف و آشکار عمل می کنیم.
 
کنترل آلاینده های صنعتی و پایش های زیست محیطی این شرکت در واحد محیط زیست دپارتمان مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست با بهره مندی از توان نیروهای متخصص و جوان این شرکت و در تعامل با نهادهای حاکیمتی و نظارتی با لحاظ اولویت برتر در اقدامات اجرایی، مد نظر برنامه ریزی ها و از اهم اهداف ترسیمی این شرکت می باشد. مستندات اقدامات بعمل آمده و نیز نتایج آزمایشهای زیست محیطی آزمایشگاه های مرجع و ذیصلاح قابل ارایه به نهادهای نظارتی و مراجع قانونی و قابل تشریح و تبیین برای عموم ذینفعان متاثر از فعالیتهای این شرکت در حوزه تاثیرات احتمالی بر محیط زیست خواهد بود.
 
در همین راستا امکان دریافت اطلاعات لازم در حوزه شفاف سازی با رعایت اصل شفافیت و صیانت از حریم فردی، امنیتی، قانونی و تجاری آحاد ذینفعان و شرکت از بخشهای مختلف این وب سایت در حوزه های زیر میسر است:
 
 • هدف، ماهیت، و مکان اقدامات این شرکت در بخش معرفی شرکت.
ماهیت و منافع مهم حاصل از اقدامات این سازمان در قالب گزارش های متعدد نظیر گزارش فعالیت ماهیانه منتشر شده در سایت کدال شرکت به آدرس اینترنتی شفنhttp://www.codal.ir/ReportList.aspx?1=   قابل دسترس عموم مخاطبین و ذینفعان شرکت می باشد.
 
 • اتخاذ و اجرای تصمیمات در این شرکت بر اساس ماهیت این صنعت و شرح وظایف مدون و تعریف شده و در حدود وظایف و اختیارات مشاغل جاری توسط مراجع مربوطه با رعایت التزام به پاسخگویی در قبال پیامدها و با لحاظ صرف و مصالح شرکت و ذینفعان انجام می گیرد.
 • استانداردها و معیارهای مورد استفاده در ارزیابی عملکرد مسئولیت های اجتماعی در این شرکت عبارتند از :
 • دستور العمل های ابلاغی نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی.
 • اهداف و ارکان جهت ساز شرکت مشتمل بر چشم انداز و ماموریتها و استراتژی های کاربردی، منشور اخلاقی و خط مشی سازمان
 • نظامنامه ها و اسناد راهبردی حوزه مسئولیت های اجتماعی.
 • استاندارد بین المللی ISO:26000
 • عملکرد این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی تحت نظارت و تدابیر مدیران ارشد شرکت توسط کمیته راهبردی با اهداف زیر در دست اقدام است و گزارش اقدامات آن از طریق وب سایت رسمی شرکت و نیز سایر درگاه های اطلاع رسانی رسمی نظیر رسانه های ابواب جمعی به آگاهی ذینفعان خواهد رسید.
 • شناسایی ذینفعان
 • تعیین انتظارات و تاثیر پذیری ذینفعان از فعالیت های شرکت و نیز تعیین تاثیر گذاری آنها بر شرکت.
 • اولویت بندی بر اساس شدت اهمیت و میزان تاثیر برای انتظارات بایسته و مرتبط با حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت.
 • برنامه ریزی و هدایت واحد های اجرایی عملیاتی و ستادی برای ایفای صحیح تعهدات مسئولیت های اجتماعی
 • پایش و بهبود اقدامات.
 • در خصوص منابع مالی و میزان و نحوه استفاده از سرمایه گزارش های مربوطه بر اساس الزامات شرکت های تابع بورس اوراق بهادار بطور منظم و در زمان مقرر از طریق سامانه سازمان بورس و نیز سایت کدال شرکت منتشر می گردد و هر ساله نیز گزارش جامع حسابرسی شده اقدامات در مجمع عمومی عادی قرائت و به سمع و نظر ذینفعان می رسد.
 • شناسایی ذینفعان تحت هدایت کمیته راهبردی مسئولیت های اجتماعی و نظارت مدیران عالی شرکت در منظر کارکنان، محیط و جامعه، مشتریان، حقوق بشر و نسل های آینده با اعتقاد و التزام به اصول هفتگانه مسئولیتهای اجتماعي که در بخش میثاق نامه مسئولیت های اجتماعی این وب سایت آمده، مد نظر و رعایت آحاد کارکنان این شرکت می باشد.

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+