پروژه ها و طرح های آتی

·         مطالعه واحد متانول به منظور کاهش شکاف فناوری با تکنولوژی روز

·         مطالعه ، تجزیه و تحلیل Gap Analysis)) واحد اسید استیک به منظور کاهش شکاف با فناوری های روزآمد

·         مطالعه ، تجزیه و تحلیل Gap Analysis) ) واحد منوکسید کربن به منظور کاهش شکاف با فناوری های نوین

·         استقرار نظام مدیریت فناوری در پتروشیمی فن آوران

·         مطالعات طراحی مبدل های پیچشی (Twisted Heat Exchanger)  در راستای کاهش مصارف انرژی و بهبود شرایط عملیاتی

·         مدل سازی واحد منوکسید کربن و مطالعه حد اکثر ظرفیت

·         طرح تولید پروتئین خوراکی دام و طیور از متانول

·         طرح تولید داخلی و بومی سازی ماده تولیل تری آزول TTA

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+