پتروشیمی فن آوران / معرفی شرکت / ارکان جهت ساز / ارزش های بنیادین سازمان

ارزش های بنیادین سازمان

رسانه جدید
  • خلاقیت و نوآوری

  • شفافیت عملکرد و پاسخگویی

  • استفاده از خرد جمعی و کار تیمی

  • مسئولیت پذیری در کار و اجتماع

  • شایسته سالاری

 

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+