پتروشیمی فن آوران / معرفی شرکت / ساختار هیئت مدیره

اطلاعات ساختار هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

(نماینده شخص حقوقی)

سمت

وضعیت وابستگی به سهامداران
فرهاد رضانژاد رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر
حسین رفیق دوست نائب رئیس هیئت مدیره- سرپرست شرکت نفت ایرانول
محمد جواد بدری عضو هیئت مدیره

شرکت گروه صتنعتی سلولزی تامین گستر نوین

علیرضا بنی اسدی عضو  غیرموظف هیئت مدیره
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون
محسن بیگلری عضو غیر موظف هیئت مدیره ارزش آفرینان تجارت صبا

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+