پتروشیمی فن آوران / فروش محصولات / صادرات / ارتباط با واحد فروش صادراتی

ارتباط با واحد فروش صادراتی

واحد صادرات

تلفن

نمابر

پست الکترونیک

88886870 9821 +

88884109 9821 +

sales.export@fnpetro.ir

88884037 9821 +


تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+