پتروشیمی فن آوران / فروش محصولات / فروش داخلی / ارتباط با واحد فروش داخلی

ارتباط با واحد فروش داخلی

ردیف  نام / سمت  تلفن مستقیم  نمابر(دبیرخانه) پست الکترونیک
 1  محبوبه عطایی/ رئیس بازاریابی و فروش داخلی 52123425 61 98+

52123627 61 98+

 sales@fnpetro.ir
 علیرضا لرکی / کارشناس بازاریابی و فروش داخل 52123426 61 98+
52123627 61 98+  sales@fnpetro.ir

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+