رسانه جدید

چشم انداز

پیشرو در تولید و فروش متانول و اسیداستیک با سودآوری پایدار

 

 توصیف روشن از چشم‌انداز:

ما می خواهیم شرکت پیشرو در تولید و فروش متانول و اسیداستیک با سودآوری پایدار باشیم و تحقق این مهم را میسر نمی دانیم مگر از طریق

تولید بهره ور

فروش پایدار

توسعه محصولات پایین دستی

صدور خدمات فنی

و البته سرمایه گذاری هدفمند

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+