پتروشیمی فن آوران / امور سهام / گزارش های مالی/حسابرسی

کزارش های مالی/حسابرسی

جهت در یافت گزارش های مالی بر روی فایل گزارش مورد نظر کلیک نمایید.


گزارش تفسیری 12 ماهه1399 گزارش تفسیری 12 ماهه1399

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30.12.99 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30.12.99

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی منتهی به 1398/12/29 گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی منتهی به 1398/12/29


 

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+