آگهی مناقصه عمومی ) دو مرحله ای)شماره 01-1402

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی 10101826594 در نظر دارد طبخ و توزیع ( سرو) غذا کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای)، به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز¬های لازم واگذار نماید
آگهی مناقصه عمومی ) دو مرحله ای)شماره 01-1402

آگهی مناقصه عمومی ) دو مرحله ای)شماره 01-1402

  شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی 10101826594 در نظر دارد طبخ و توزیع ( سرو) غذا کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای)، به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز­های لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید:

    ماده 1) موضوع مناقصه: طبخ و توزیع ( سرو) غذا کارکنان مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار.

تبصره: موارد مندرج در اسناد مناقصه تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه­ گزار( کارفرما) می­ باشد.

ماده 2) شرایط پیمانکار:

1-داشتن شخصیت حقوقی.

2-دارا بودن سابقه کار مفید، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر کار.

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می ­گردد. متقاضیان می ­توانند از روز دوشنبه مورخ  1402/01/21 لغایت یکشنبه مورخ   1402/01/27 ساعت 9:30الی 13:30 صبح برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه نمایند:

-         منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 3، شرکت پتروشیمی فن آوران، امور حقوقی و پیمانها.

-          تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید پالیزوانی (هفتم)، پلاک 18 آقای عرفانی

ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات: متقاضیان می­ بایست پاکت­های الف، ب و ج را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1402/02/06در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسناد به صورت مفصل توضیح داده شده است.  

تبصره: به تقاضاها و پیشنهادهای مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسون معاملات شرکت مناقصه گزار است - و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها: در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان­بندی دبیر کمیسیون، بدون حق حضور مناقصه ­گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه معادل  مبلغ 12/560/000/000ریال (دوازده میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال)بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فن آوران می ­باشد.

ماده 7) هزینه ­های جنبی: چاپ آگهی­ ها و هزینه ­های جنبی به عهده برنده ­ی مناقصه می­ باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی: پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی­شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه شرکت شرکت پتروشیمی فن آوران، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی­گردد و شرکت در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می­ باشد.

ماده 9)هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 4/000/000ریال( چهار میلیون ریال)  می باشد که می بایست به  شماره  حساب شبا  بانک تجارت 770180000000006094310049 IR واریز و اصل فیش را  تحویل و اسناد دریافت نماید 

             

                                                                           روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران

۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۰۹:۲۷
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران |
تعداد بازدید : ۳۳۶
کد خبر : ۱۹۲

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+