پتروشیمی فن آوران / سامانه تامین کنندگان

سامانه تامین کنندگان

از کلیه تامین کنندگان محترم شرکت پتروشیمی فن آوران و متقاضیان همکاری با این شرکت در حوزه تامین، دعوت می نماید برای ورود و یا ثبت نام در >>سامانه تامین کنندگان <<اینجا کلیک نمایند.

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+