پروژه های خاتمه یافته

پروژه های پژوهشی خاتمه یافته

1- مطالعه و امکان سنجی زنجیره پایین دستی متانول و اسید استیک(موننکو ایران)

2- پروژه مطالعاتی بررسی حلال آمین در ارتباط با واحد مونوکسیدکربن (دانشگاه اصفهان)

3- طرح مطالعاتی افزایش ظرفیت متانول تا 4000 تن در روز(سینکو گاز)

4- بهینه سازی ریفرمر متانول (هدکو)

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+