پتروشیمی فن آوران / پژوهش و توسعه / نیاز سنجی های پژوهشی (پروژه ها)

تشریح نیاز های پژوهشی

نیاز های پژوهشی شرکت پتروشیمی فن آوران با هدف بهره مندی از پتانسیل علمی و نیز استفاده بهینه از توانمندی صاحبان تجربه در این حوزه، به  دو بخش پروژه های دانشجویی و نیز پروژه های مطالعاتی تحقیقاتی تفکیک می گردد.

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+